LP,Pinag Iisipang Umalis sa Mayorya sa Senado Bilang Petisyon sa Pangtanggal kay De Lima sa Senate

LP,Pinag Iisipang Umalis sa Mayorya sa Senado Bilang Petisyon sa Pangtanggal kay De Lima sa Senate

Loading...
Facebook Comments